Esszenciabolt - Az otthon esszenciája

+36 30/090 3863

Felhasználási feltételek

Kérjük honlapunk megfelelő használatához olvasd el a Felhasználási feltételeket!

Felhasználási feltételek

I. A felhasználási feltételek tartalma

A jelen felhasználási feltételek (Szerződés) a Roseware Kft. (adószám: 32110115-2-06, cégjegyzékszám: : 06-09-028300, székhely: 6729 Szeged, Balázs Béla utca 11.; a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett Esszenciabolt weboldal (www.esszenciabolt.hu oldalain elérhető) információs társadalommal összefüggő szolgáltatások (Szolgáltatás, Weblap, Weboldal vagy Webshop vagy Esszenciabolt) igénybevételének feltételeit tartalmazza. 

Felhasználónak minősül a Weblap látogatója, illetőleg mindenki, aki a Webshop bármely szolgáltatását akár regisztrációval, akár anélkül igénybe veszi. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen Szerződés feltételeit.

A Szolgáltató bármikor jogosult a Szerződés módosítására. A módosításról rövid felhívás formájában a nyitó oldalon tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően bármely Szolgáltatás használatával a Felhasználó elfogadja a Szerződés módosítását. Weboldal és szolgáltatásai működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás, valamint a jelen Szerződésból linkelhető egyéb dokumentumok (pl.: Adatkezelési tájékoztató, Általános szerződési feltételek, stb.) a Szerződés részét képezik és kötelezőek minden Felhasználóra.

Bármely, a Pixazillától  különböző weboldal (Facebook.com, Google.com, Viber, stb.), a Weblaphoz kapcsolódó szolgáltatására az adott weboldal keretén belül közzétett szabályok és feltételek (is) vonatkoznak.

II. A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői és elemei

Weboldalunk elsősorban webshopként (online bolt) üzemel. A teljesség igénye nélkül: olyan szolgáltatásokat és termékeket kínálunk, amelyek egy része grafikai (design) megvalósítást igényel, készleten lévő, illetőleg egyedi, személyre szabott termékek rendelésére is lehetőséget biztosítunk. Ilyen termékek például az emlékposzterek, ajándékkártyák, meghívók, fotókártyák, dísztárgyak… a teljesség igénye nélküli felsorolásban. Szolgáltatásunk célja, hogy a Pixazilla webshopon keresztül felhasználóink – illetve vásárlóink – megrendelhessék grafikai szolgáltatásainkat illetve késztermékeinket.

A Weboldalon (x) jellel megjelölt tartalmak hirdetésnek minősülnek. Szolgáltató kijelenti, hogy a Weboldalon saját tartalomként közzétett írásokban található hiperhivatkozások (Linkek) kizárólag a Felhasználók széleskörű tájékoztatását szolgálják, és nem minősülnek hirdetésnek.

III. A regisztráció

A Weboldal használható regisztráció nélkül is, megrendelést regisztráció nélkül is le lehet adni. A regisztráció célja a felhasználók vásárlási élményének növelése, a jövőbeni esetleges rendelések menetének megkönnyítése. A regisztráció a regisztrációs ív valós adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan kitöltésével indul. Amennyiben a Felhasználó nem ad meg adatokat, vagy nem megfelelő formátumban adja meg az adatokat, vagy olyan felhasználó nevet választ, amely már létezik, a regisztráció újra kezdődik mindaddig, amíg a regisztrációs ív nem teljes és hiánytalan, vagy nem ütközik már létező regisztráció egyedi azonosításra alkalmas adatával. A regisztráció az elküldéssel aktívvá válik. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási feltételek megszegése esetén a regisztráció zárolásra kerülhet. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, ha a Felhasználó jelen felhasználási feltételekbe ütköző magatartása vagy jogszabály megsértése miatt zárolta a felhasználói profilt. 

A regisztrációval létrehozott profil és egyes szolgáltatások a Felhasználó bizonyos adatainak, jellemzőinek rögzítésére szolgál, illetve egyes adatok és tartalmak nyilvános megjelenítése. Az ott megadott adatokat Szolgáltató semmilyen a felhasználó által megadottól eltérő célra nem használja fel. A Felhasználó a regisztrációval kötelezettséget vállal arra, hogy a profiljában feltüntetésre kerülő vagy általa közzétett adatok, információk, fotók a Szolgáltató vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sérti, és a Szolgáltatást reklám illetve jogsértő célra nem használja.

A Felhasználó a regisztrációját bármikor törölheti. Ezen kívül a regisztráció megszűnik a regisztráció Szolgáltató általi törlésével vagy a Szolgáltatás megszűnésével.

IV. További szolgáltatások

Hírlevél

A Felhasználó feliratkozhat Hírlevél fogadására. A Hírlevél minden esetben reklámot is tartalmaz. A feliratkozás a regisztrációs íven. A Szolgáltató a feliratkozáskor megadott e-mail címre értesítő levelet küld a feliratkozás tényéről. A Hírlevélre történő feliratkozással Felhasználó egyidejűleg beleegyezik, hogy Szolgáltató közvetlen üzletszerzési céllal megkeresse az általa megadott elérhetőségein saját vagy üzleti partnerei ajánlatával.

AZ ÁSZF HATÁLYA, ELFOGADÁSA

A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi.

V. A Szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményeik

Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen Szerződésben kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását, vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.

A Szolgáltatás, valamint a Weboldalon elérhető tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában.

Amennyiben Ön a saját weboldalán a Weboldalra (vagy bármelyik elemére) mutató linket, vagyis hiperhivatkozást (Link) kíván elhelyezni, azt kizárólag a következő módon teheti meg: „Forrás: Pixazilla www.esszenciabolt.hu aloldal közvetlen (deep) linkje”.

A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szerződés betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szerződés rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy Felhasználó felelősségre vonása megtörténjen. Ez az intézkedés a Felhasználóval szemben más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak.

VI. Felelősség

Mivel az Szolgáltató a Szolgáltatást adott állapotban nyújtja („AS IS”), a Szolgáltatás – ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is – pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek).

A regisztráció során történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhat. Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról. Ezen felül az üzemeltető az általa használt linkek illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal és azok tartalmát nem ellenőrzi.

A Szolgáltatás használatáért – ideértve nem kizárólagosan a Felhasználó által a profilban feltüntetett információkkal és/vagy képekkel kapcsolatosan – kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Felhasználó által az előbbiek szerint közzétett tartalommal vagy másként okozott, vagy egyébként a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.

Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri. A Felhasználó felelőssége a Szolgáltatás használatával összefüggésben elkövetett jogsértésért a regisztrációja, illetve a jelen Szerződés megszűnését követően is fennáll.

VII. A szerződés megszűnése

1) A Szerződés megszűnik a Felhasználó regisztrációjának törlésével, azonban ez a jelen Szerződés IV. 6. és VI. 5. pontjában rögzítetteket nem érinti, egyebekben a jelen Szerződés azonnali hatállyal és automatikusan megszűnik. A regisztráció törlésének módjai:

   a) A Felhasználó a Profiljába belépve bármikor törölheti a regisztrációját.

   b) A Felhasználó bármikor kérheti a Szolgáltatótól elektronikus levélben regisztrációja törlését, melyet a Szolgáltató a kérés kézhezvételét követő 30 napon belül hajt végre.

   c) Amennyiben a Felhasználó megszegi a jelen Szerződés feltételeit, a Szolgáltató törli a Felhasználó regisztrációját.

2) A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás bármely tartalmi elemét, vagy a Szolgáltatás egészét megszüntesse, amely esetben a jelen Szerződés automatikusan megszűnik.

VIII. Adatvédelem

A felhasználók személyes adatainak kezeléséről az  Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezik.

Készült:

2023. április 10., Szeged

Roseware Kft.

 

Telefonszám

+36 30 / 090 3863
(e-mailben keress bennünket, ahol rövid időn belül válaszolunk minden kérdésre)

E-mail cím

Fizetési információk

Webáruházunkban jelenleg csak átutalásos fizetési mód választható